he Gabrielle Roth 5 Rhythms, Dans, danseworkshops, 5 rhythms, 5rytmer, 5 rytmer, 5rhythms, dans som spirituel praksis, fri bevægelse, Spiritualitet gennem dans, kreativ dans, danseterapi, Annette Uhlemann, undervisning, massage, Nordlys Massage, massageterapi, kultur, kulturformidling

 


forsiden  
kalenderen  
5rytmer & dans  
om gabrielle roth  
rehabilitering  
om annette  
tilmeld nyhedsbrev  
links  
e-mail  


 

Another language
(automatic translation)

English

Deutch

   

 

 

 

 

Pilotprojektet ”Tilbage til hverdagen”

5 Rytmer og Rehabilitering på Århus Universitetshospital, Skejby
 
De sidste 3 år har bevægelse og dans med de 5 Rytmer været en del af rehabilitationstilbudet for kvinder opereret for kræft i underlivet på Gynækologisk afdeling Y5, Århus Universitetshospital Skejby udviklet under ledelse af læge Lone Kjeld Petersen og forskningssygeplejerske Lene Seibæk. Kurserne drives nu af Tine Haubro og Anne Dikland Jacobsen, som begge er specialeansvarlige sygeplejersker.
 
Pilotprojektet ”Tilbage til hverdagen” er et supplement til deltagernes viden om sygdommen, inspiration til fremtidig sund levevis og en invitation til erfaringsudveksling med  både ligestillede og erfarne fag personer.
Projektet er nu blevet til et fast rehabilitationstilbud på Skeiby.
 
 
Interview med Lene Seibæk
 
Hvad var grundideen med projektet og hvad fik jer til at tage initiativet?
 
Jeg oplevede at patienterne, som kun blev opereret og blev anset som ”de heldige patienter”, ikke oplevede sig selv som det. Der var den opfattelse at sygdommen kun påvirkede underlivet.
Resultatet af de første undersøgelser af kræftpatienterne viste dog at de grundlæggende behov som spise, sove og almen velvære blev forstyrret af sygdommen.
Patienterne kunne være færdigbehandlede, men de var ikke raske og slet ikke sunde.
Her er det svært at udvikle en sundhedsfremmende livsstil.
 
Hvad fik jer til at tænke på de 5 rytmer som mulighed og kontakte mig?
Observationsstudier viste også, at nogle af patienterne ikke kunne mærke det som blev sagt i kroppen. Der skulle gøres noget med kroppen. Forståelsen skulle komme gennem fysisk handling. Vi som sygeplejerske er ikke særlig trænet i at gøre noget med patienterne. Det er fuldstændig sparet væk i sundhedssystemet. I gamle dage kunne vi gå tur og også spise sammen med patienterne. Der er meget pædagogik i at gøre noget sammen, i stedet for bare at sige, at du skal gøre sådan.
Undersøgelser af sygdom og seksualitet viser at gode oplevelser med kroppen kommer ikke af sig selv. Her træner man sig i at føle velbehag igen
Det der kommer af sig selv er at patienter opnår ikke at mærke noget. At de ikke kan føle velbehag.
Det er her jeg afsøgte muligheder for at arbejde med kroppen indenfor systemet. Men også fysioterapeuterne stod meget usikker for opgaven, da de også er meget sygdomsorienterede.
Så stødte jeg på dig på nettet og oplevede dit arbejde som en seriøs mulighed.
 
Hvordan modtager lægerne og det etablerede system projektet?
Vi har været heldige at lægerne har været åbne, men lidt uforstående.
Resultaterne af vores videnskablige forskningsarbejde viste at rehabilitationstilbudet fremmede patienternes livskvalitet og velvære. Dermed mødt vi forståelse og støtte af tonangivende læger. Nu er rehabilationstilbudet en del af afdelingen.
 
Hvordan ser du  bevægelses projekter som dette i fremtidens sygehustilbud?
Jeg ser bevægelsestilbud som dette, som en del af folkesundhed, som helst skal foregå i patienterens lokalområde.
Men i denne specialiserede behandling er det et vigtigt led. Det giver muligheder til bevægelse for kvinder, som ellers ikke ville opsøge det i deres hverdagsliv. Erfaringen viser at de fleste kræftpatienterne holder op med at bevæge sig, hvis de ikke få hjælp til det.
Bevægelsestilbud skal vise kræftpatienterne muligheder til en sund levevis i dagligdagen, hvor man også tager vare på sin krop.
 
Hvordan oplever du bevægelse og dans som tilbud i rehabilitationsforløbet?
Deltagernes oplevelse af bevægelsestilbud er meget positiv. Det, at der ikke bliver krævet noget bestemt og man ikke kan være dårlig til at bevæge sig, gør at kvinderne bare kan få lov til at være. Mange af kvinderne vil gerne gøre det rigtigt og være dygtige og det behøver de ikke her.
Jeg oplever denne bevægelsesform med en bred ramme, hvor der ikke er noget bestemt,  man skal, som rigtig godt. Det virker ikke som om kvinderne har svært ved at forstå eller udføre bevægelsen. Jeg tror kroppen trænger til det.
 

 


Initiativet


Lene Seibæk

Initiativet til Rehabilationsideen udviklede sig på Skeiby med Lene Seibæk, som efter mange års erfaring med pleje af kvinder opereret for kræft i underlivet startede en omfattende undersøgelse efter lægevidenskabelig principper.


Indhold

  • Introduktion i en dyb åndedragsteknik og afspænding, med den hensigt at øge koncentration og opmærksomhed.

  • Gennem kropssansningsøvelser lyttes til kroppens signaler. Med henblik på at skabe nærvær i krop og følelser.

  • Fri bevægelse i de 5 rytmer, individuelt, med en partner og i gruppen, vejledt af musik og ord.

  • Opsamling af kropsoplevelser og indtryk i korte erfaringsudveklinger


Nogle deltageres udtalelser fra sidste forløb
 
”Det var skønt at ånde dyb ind i maven og opleve, at kunne det uden smerte.
Førhen turde jeg ikke at bevæge mig så meget.”
 
”Jeg nød bare at være i bevægelse sammen med andre.”
 
”I starten var jeg meget genert. Efterhånden gik det over og jeg kunne lide at bevæge mig.”